Zwembadinspecties

Het uitvoeren van zwembadinspecties is onze hoofdactiviteit en de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws door o.a. het ongeval in Tilburg in 2011.

Ondertussen heeft TNO een rapport uitgegeven waarin men aanbeveelt om RVS bevestigingsmiddelen te vervangen en indien men deze bevestigingsmiddelen niet vervangt, om de 6 maanden een inspectie uit te voeren. Denkt u hierbij specifiek aan bouten en dergelijke in duikplanken, glijbanen en startblokken, de zogenaamde spatwaterzone.

RBI Corrosion BV werkt volgens de eisen zoals genoemd in het aangepaste Bouwbesluit artikel 5.12 van 1 juli 2016 (deze zal vallen onder de nieuwe Omgevingswet welke van kracht is per 1 januari 2024. Daarnaast volgen wij de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR9200.

We voeren drie typen inspecties uit: